News / Aktualności

Konsultacje / office hours 

Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 

Our journal Econometric Research in Finance invites submissions!

journal web page 

Scientific grants:

New methods to analyse financial stability of the banking sector
- the project is financed by the National Science Centre (grant OPUS 2012/07/B/HS4/00361) in Poland. In Polish: Nowe metody badania stabilności finansowej sektora bankowego - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant OPUS 2012/07/B/HS4/00361), przeprowadzony w latach 2013-2015.

Exogenous and endogenous determinants of systemic risk in the financial system - the project is financed by the National Science Centre (grant OPUS 2020/37/B/HS4/01893) in Poland. In Polish: Egzogeniczne i endogeniczne determinanty ryzyka systemowego w systemie finansowym (grant OPUS 2020/37/B/HS4/01893), przeprowadzony w latach 2021-2024.

Polecam książkę o teorii i modelowaniu kursu walutowego

Analiza kursu walutowego